1. Spotkanie zawsze 30 minut przed planowaną godziną startu
 2. Przed każdą wyprawą przeprowadzany jest instruktaż z obsługi auta Buggy
 3. Godzina startu i trasa wycieczki mogą ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe i względy organizacyjne.
 4. Kierowca ponosi odpowiedzialność za szkody na prowadzonym przez siebie aucie Buggy do kwoty 10000 zł. W ofercie posiadamy ubezpieczenie obniżające wartość odpowiedzialności do kwoty 2000 zł.
 5. Istnieje możliwość zamiany kierowcy z pasażerem w trakcie wycieczki jeśli pasażer także podpisał oświadczenie przed startem wycieczki.
 6. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o akceptacji regulaminu i zasad bezpieczeństwa.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie prawa jazdy, dowodu osobistego lub paszportu.
 8. W przypadku wjechania na drogę publiczną, uczestników obowiązują polskie przepisy kodeksu drogowego
 9. W cenę wyprawy wliczona jest obsługa przewodnika, który jedzie na osobnym pojeździe.
 10. Przewodnik ma prawo do rozwiązania umowy z osobami, które będą pod wpływem alkoholu bez zwrotu wpłaconego zadatku
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wyprawy
 12. Zadatek / Opłacony bilet jest gwarancją wykonania przez firmę Snowdoo Sp. z o.o. zamówionych usług, a w przypadku rezygnacji klienta nie jest zwracany
 13. Nie dotarcie na wyznaczoną godzinę będzie rozumiane jako rezygnacja z udziału w wyprawie, a rezerwacja automatycznie anulowana.
 14. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z:
  a) wyrażamiem chęci uczestnictwa w zajęciach praktycznych na autach buggy oraz pełnej świadom ryzyka wynikającego z amatorskiego uprawiania sportów motorowych i innych sportów zawartych w programie,
  b) oświadczeniem o braku schorzenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdu, a w przypadku posiadania tego typu schorzeń, oświadczeniem, że uczestnik bierze udział w zajęciach praktycznych wyłącznie na własną odpowiedzialność,
  c) potwierdzeniem świadomości, że udział w zajęciach praktycznych może stanowić ryzyko dla kobiet w ciąży,
  d) przystąpieniem do zajęć praktycznych dobrowolnie i zobowiązaniem się do zachowania szczególnej ostrożności oraz do przestrzegania wszystkich zaleceń przewodnika,
  e) potwierdzeniem, że zostało się przygotowanym do zajęć, wysłuchało się instruktażu oraz zasad bezpieczeństwa. W pełni się go rozumie i będzie się go stosować w trakcie zajęć praktycznych. W przypadkach nieszczęśliwego wypadku zaistniałego z winy uczestnika, czy też na wskutek nieprzestrzegania wskazówek przewodnika nie będzie się zgłaszało roszczeń do organizatorów, przyjmując całą odpowiedzialność za ewentualne zaistniałe zdarzenia tylko i wyłącznie na siebie,
  f) oświadczeniem, że nie jest się w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających i zachowa się taki stan przez cały czas zajęć.
  g) przejęciem na czas wyprawy w użytkowanie auta buggy i wzięciem za niego odpowiedzialność materialną zgodnie z niniejszym regulaminem
  h) wzięciem odpowiedzialności za pasażera